Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
– płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank, numer: 75 1140 2004 0000 3602 8130 1920;

– płatność kartami kredytowymi lub debetowymi bądź za pośrednictwem systemu elektronicznego Paypal oraz systemu płatności internetowej Przelewy24.

Nie ma dodatkowej opłaty za płatności kartą lub PayPal po stronie klienta.
Usługodawca Daria Neckelius zastrzega sobie prawo do wycofania się z transakcji w przypadku podania nieprawidłowych danych osobowych lub niedostępności produktu. W takim przypadku pieniądze wpłacone przez klienta zostaną zwrócone na wskazane przez klienta konto bankowe. W przypadku zaprzestania produkcji danego produktu Usługodawca powiadomi klienta o zamienniku lub produktach równoważnych, jeśli są dostępne.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.